Suggesties

Om uw zoekopdracht te vergemakkelijken, hebben we verschillende suggesties beschikbaar in de volgende categorie (s):

Voorschriften Prestige

NOG TWIJFEL?

Klik hier

REGLEMENT PRESTIGE BY PORTOBAY

Prestige by PortoBay is het loyaliteitsprogramma van PORTOBAY, Sociedade Porto Bay Hoteis e Resorts, SA, gevestigd te Rua do Gorgulho nº 2, Funchal, met een maatschappelijk kapitaal van € 50.000, ingeschreven in het Handelsregister van Funchal, met ondernemingsnummer 511 140 916, hierna te noemen: PortoBay.

Reglement van kracht vanaf 17 juli 2023.

1. REGISTREREN VOOR HET PROGRAMMA

• Registratie en deelname aan het programma zijn gratis;

• Alle personen van 18 jaar en ouder kunnen zich inschrijven voor het programma;

• Registreer in de PortoBay-app of op de website www.portobay.com om lid te worden van het programma Prestige by PortoBay en te genieten van de voordelen;

• U moet niet eerder in een PortoBay-hotel hebben verbleven om deel te nemen aan het programma;

• Na registratie wordt u een identificatienummer als lid van het Prestige by PortoBay-programma toegekend, waardoor u kunt genieten van de voordelen van het programma. Dit nummer is persoonlijk en niet overdraagbaar;

• Door te registreren aanvaardt u alle Algemene Voorwaarden van het Prestige by PortoBay-programma.

2. PRESTIGE BY PORTOBAY-ACCOUNT

• U kunt uw persoonlijk account openen in de PortoBay-app of op de websitewww.portobay.com.

• In dat account worden de XP's (Experience Points) na elke checkout geregistreerd;

• Daar heeft u ook toegang tot uw digitale kaart;

• U vindt er informatie over uw Prestige-niveau, voordelen en aanbiedingen;

• Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar en identificeert leden aan de hand van hun persoonlijke gegevens;

• Elk lid kan slechts één account hebben. PortoBay behoudt zich het recht voor om eenzijdig extra accounts van een lid te verwijderen en alle voordelen die uit een dergelijk extra account kunnen voortvloeien, te annuleren;

• U kunt uw account annuleren in de PortoBay-app of op de website www.portobay.com

3. PROGRAMMA-NIVEAU VERHOGEN

• Het bereiken van een volgend niveau wordt bepaald door het aantal verblijven en overnachtingen; 

Er wordt automatisch geteld op basis van Experience Points (XP), waarbij voor elk verblijf 6 XP en voor elke overnachting 1 XP worden toegekend.  
Als een klant bijvoorbeeld 4 nachten in een hotel verblijft, betekent dit dat hij bij het uitchecken 10 XP (6 XP voor het verblijf + 4 XP voor het totaal aantal overnachtingen) ontvangt;

De XP worden opgeteld, ongeacht het hotel van de PortoBay-groep waar u verblijft; 

De XP worden automatisch toegekend bij het uitchecken en toegevoegd aan uw XP-saldo. Wanneer dit totale saldo voldoende is om het niveau te verhogen, wordt de niveauwijziging automatisch uitgevoerd en per e-mail meegedeeld;

Niet-gerealiseerde verblijven (annuleringen of no-shows) worden niet meegerekend; 

In geval van verlenging van uw verblijf, zal alleen het aantal XP met betrekking tot de extra overnachtingen worden toegevoegd. 

De verworven XP zijn levenslang geldig; 

De XP's zijn niet overdraagbaar;

De XP van een verblijf worden gelijk verdeeld over de personen van 18 jaar of ouder die in de kamer verblijven; 

XP kunnen niet worden ingewisseld voor consumpties of als betaalmiddel worden gebruikt. Ze kunnen uitsluitend gebruikt worden om een hoger niveau in het programma te bereiken.  

4. NIVEAUS VAN HET PROGRAMMA

• Het Prestige by PortoBay-programma heeft 4 niveaus met verschillende voordelen;
• Om de hieronder beschreven niveaus te bereiken, moeten leden aan de volgende criteria voldoen:


Welcome-niveau (0 Experience Points):
Welcome-leden zijn personen die eenaccount hebben aangemaakt in de PortoBay-app of op de website www.portobay.com, zelfs zonder eerder in een PortoBay-hotel te hebben verbleven of zonder een toekomstige reservering.


Silver-niveau (7 Experience Points):
Silver-leden zijn gasten die tussen 7 en 99 XP (Experience Points) hebben verzameld.

Gold-niveau (100 Experience Points):
Gold-leden zijn gasten die minstens 100 XP (Experience Points) hebben verzameld.


Platinum-niveau  (350 Experience Points):
Platinum-leden zijn gasten die minstens 350 XP (Experience Points) hebben verzameld.

5. VOORDELEN VAN HET PROGRAMMA

De voordelen verschillen afhankelijk van het Prestige-niveau en het hotel van verblijf. Lees hier meer.

6. VOORWAARDEN

• In overeenstemming met het huidige Privacy- en Gegevensbeschermingsbeleid, dat u kunt raadplegen op www.portobay.com, en als voorwaarde voor deelname aan het loyaliteitsprogramma van de PortoBay-groep, geeft u uitdrukkelijk uw toestemming voor de geautomatiseerde verwerking van deze persoonsgegevens voor het promoten van en informeren en communiceren over de diensten en aanbiedingen van de PortoBay-hotels. U kunt uw rechten op bescherming van persoonsgegevens en privacy te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke, door een e-mail te sturen naar dpo@portobay.pt;

• Door deel te nemen aan het programma bent u verondersteld de inhoud van dit document en het privacybeleid van PortoBay, alsook het specifieke programmabeleid, volledig te aanvaarden;

• De voordelen zijn enkel van toepassing op de kamer waar u verblijft;

• Leden moeten geregistreerd zijn in de PortoBay-app of op het persoonlijke deel van de website www.portobay.com om toegang te krijgen tot de Prestige-voordelen, en moeten voor aankomst hun Prestige-nummer aan het hotel meedelen;

• De Prestige by PortoBay-kortingen en/of voordelen zijn van toepassing vanaf de registratiedatum. Ze hebben geen terugwerkende kracht en kunnen niet worden gecombineerd met andere campagnes of acties;

• Andere campagnes, zoals bijvoorbeeld Dubbele Kortingen, zijn alleen van toepassing op leden die op dat moment in een PortoBay-hotel verblijven;

• Kortingen op maaltijden en dranken kunnen niet gebruikt worden op speciale evenementen;

• Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar;

• Voorwaarden alleen van toepassing op Timeshare-leden:
a) Gasten die nog nooit in hotels van de PortoBay-groep hebben verbleven en die Time-Share-leden worden, worden erkend als Prestige Gold-leden en beginnen hun voortgang in het programma met 0 XP;
b) Gasten die al een eerder verblijf in PortoBay hebben gehad voordat ze het contract tekenden, worden erkend als Prestige Gold-leden en verzamelen de XP die ze al verdiend hebben met eerdere verblijven;
c) Vrienden en familieleden van Time-Share-leden die geen contract hebben maar in de week van de eigenaar verblijven, ontvangen de XP voor dat verblijf. Dat wil zeggen dat het Time-Share-lid geen XP verzamelt voor de week of dagen die door die vriend/familielid.

• Als u uw Prestige by PortoBay-lidmaatschap wilt annuleren, gaat u naar de accountconfiguraties in de app of naar uw persoonlijke gedeelte op www.portobay.com en selecteert u de optie "account verwijderen";

• PortoBay heeft het recht om Prestige-niveaus die zijn toegekend als gevolg van storingen in de computersystemen te wijzigen, corrigeren of te annuleren;

• PortoBay heeft het recht om Prestige-niveaus te wijzigen, corrigeren of annuleren als gevolg van afwijkingen in computersystemen;

• PortoBay heeft het recht om de voorwaarden van het Prestige by PortoBay-programma te allen tijde te wijzigen of te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens de programmaleden.

7. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

• De verwerking van persoonsgegevens geschiedt volgens de algemene voorwaarden van het Privacy- en Gegevensbeschermingsbeleid van PortoBay. Dit beleid is toegankelijk op de verschillende institutionele websites van waaruit het mogelijk is om deel te nemen aan het loyaliteitsprogramma van de PortoBay-groep;

• Om lid te worden van en deel te nemen aan het programma, moeten persoonsgegevens worden verwerkt. Alleen de identificatiegegevens betreffende de naam, geboortedatum, e-mail en het adres worden verwerkt;

• Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het beheer van het relatie- en loyaliteitsprogramma, namelijk: beheer van programmaleden; verstrekken van informatie over lidmaatschapsstatus; analyse, ontwikkeling en verbetering van exclusieve diensten en aanbiedingen; ontwikkeling van onderzoek en interne statistische analyse; het verzenden van promotionele communicatie en nieuws uit het complete aanbod van PortoBay Hotels & Resorts;

• Elk lid is aansprakelijk voor het verstrekken van juiste en actuele persoonsgegevens. Wijzigingen of aanpassingen kunt u telefonisch doorgeven via (+351) 291 703 711 (werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur), per e-mail prestige@portobay.pt of via uw persoonlijk account in de Portobay-app of op www.portobay.com;

• U kunt het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van PortoBay Hotels & Resorts raadplegen op www.portobay.com. De betrokkene kan zijn rechten, met name het recht op informatie, toegang, raadpleging, rectificatie, verwijdering, beperking of bezwaar tegen de verwerking uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van PortoBay, via e-mail dpo@portobay.pt

NOG TWIJFEL?

Klik hier
BOEK NU
gratis afzegging
JE MOET JE DATA SELECTEREN.